הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
 
2013 ??"? ?????? ????? ????

 
2012 ??"? ?????? ????? ????

 
2011 ??"? ?????? ????? ???? 
?????-???? – ??????? 2010

 
?????-???? – ?????? 2010

 
?????-???? – ???? 2010


??????? ???????

 
????? ????? ?????
 
????? ?? ?????? ???????


République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר