הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > כיצד לקבל פיצויים > עיבוד תיקי מקרה

עיבוד תיקי מקרה [16/01/2009]

שלבי הטיפול בתיקי המקרים במסגרת CIVS

הרכבת תיקי מקרה

- כשהטופס מגיע למשרדי הוועדה, המחלקה האדמיניסטרטיבית מוודאת שהוא מכיל מידע מספק על מנת לאפשר את התחלת החקירה. ייתכן שהעותרים יתבקשו להעביר השלמות של מידע.

בדיקת תיקי המקרה וחקירות בארכיונים

- לאחר מכן תיק המקרה מועבר למוקד תיאום החקירות בארכיונים:

תיקים של מקרי גזל חומרי מועברים אל רשת פיקוח על החקירות. המתאמת את החקירות בשירותי ארכיון שונים בהתאם למעשי הגזל המתוארים בשאלון: הארכיונים הלאומיים, הארכיונים של פריס, הארכיונים של ברלין, CDC) Caisse des dépôts et Consignations - הקופה להפקדות וקונסיגנציות) ועוד.

תיקי גזל בנקאי מועברים לצוות החיפוש הבנקאי המתשאל ישירות את תקליטור "בנקים" המכיל את הקבצים הממוחשבים של החשבונות המוקפאים.

חקירת תיקי מקרה

- לאחר קבלת תוצאות החקירה, התיק מועבר לבודק. הוא מרכז את ההערות של העותרים ורושם דו"ח המיועד להרכב הפוסקים. דו"ח זה מפרט את נסיבות מעשי הגזל, את סוג הנכסים שנגזלו והערכת שוויים, ומשולב בו אומדן אפשרי להערכת גובה הפיצויים.

תיק המקרה עובר לדיון

מזכירי הישיבות מפרסמים את קיום הישיבות בפני חברי הוועדה הבוחנת, התובעים, המבקר ונציג הממשלה. העותרים מוזמנים להיות נוכחים, אם הם חפצים בכך, או לשלוח נציג מטעמם.

לתשומת לב: מתוך דאגה לטיפול מהיר בתביעות, יכול יו"ר CIVS לשמש כפוסק יחיד בתיקים על מעשי גזל בנקאיים או חומריים, אם אינם תיקים המציגים קשיים מיוחדים.

מתן המלצות וביצוע תשלום

הרכב הפוסקים מנסח המלצה המועברת למשרד ראש הממשלה להחלטה ולתשלום.

כאשר מדובר בהמלצות הנוגעות למעשי גזל בנקאיים, ההמלצה מועברת ל- FSJU) Fonds social juif unifié - קרן החברתית היהודית המאוחדת), הגוף האחראי על ניהול תיק המקרה.

קשר אישי

ניתן להתקשר אל מוקד המידע הטלפוני בטלפון מספר 48 85 52 156 33 00, ולקבל תשובה על שאלות כלליות ותשובות לגבי התקדמות הטיפול בתיק המקרה.

למידע נוסף, עיין בשאלות/תשובות

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר