הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > כיצד לקבל פיצויים > טופס בקשת פיצוי

טופס בקשת פיצוי [13/01/2009]

להוריד טופס

וועדת CIVS מבקשת להזכיר לך שמשלוח טופס הכולל שאלון, ייפוי כוח וכתב הרשאה מהווה גם פנייה תקפה לוועדה ופתיחת ההליך.

יש למלא את הטופס כהלכה ולהחזירו אל:

Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations

1rue de la Manutention
75116 Paris
France

בכל שאלה שהיא הנוגעת לשאלון או שאלה כללית ניתן לפנות למוקד המידע הטלפוני

בטלפון 48 85 52 56 1 33 00

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר