הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > וועדת CIVS > הסכם וושינגטון

הסכם וושינגטון [5/01/2009]

צו מס’ 2001-243 מיום 21 במרץ 2001 מציין את פרסום ההסכם בין ממשלות צרפת וארה"ב בנוגע לפיצוי על מעשי גזל מסוימים שנגרמו במהלך מלחמת העולם השנייה (ביחד שלשה נספחים וחליפת מכתבים), נחתם בוושינגטון ביום 18 בינואר 2001 (1).

צו מס’ 2002-1077 מיום 5 באוגוסט 2002 מציין את פרסום ההסכם במתכונת של חליפת מכתבים בין ממשלות צרפת וארה"ב בנוגע לפירוש ההסכם מיום 18 בינואר 2001 לפיצוי על מעשי גזל מסוימים שנגרמו במהלך מלחמת העולם השנייה, נחתם בפריז ובוושינגטון ביום 7 ו- 10 באוגוסט 2001 (1).

צו מס’ 2002-1078 מיום 5 באוגוסט 2002 מציין את פרסום ההסכם במתכונת של חליפת מכתבים בין ממשלות צרפת וארה"ב בעניין תיקון ההסכם מיום 18 בינואר 2001 לפיצוי על מעשי גזל מסוימים שנגרמו במהלך מלחמת העולם השנייה, כפי שפורש בחליפת המכתבים מה- 7 וה- 10 באוגוסט 2001, אשר נחתמו בפריז ובוושינגטון ב- 30 וב- 31 במאי 2002 (1).

צו מס’ 2005-294 מיום 22 במרץ 2005 מציין את פרסום ההסכם במתכונת של חליפת מכתבים הנוגעים לתנאי ההחלה של ההסכם בין ממשלות צרפת וארה"ב בנוגע לפיצוי של מעשי גזל מסוימים שנגרמו במהלך מלחמת העולם השנייה (ביחד שלשה נספחים וחליפת הודעות), אשר נחתם בוושינגטון ביום 18 בינואר 2001, ונחתמו בפריז ביום 2 בפברואר 2005.

צו מס’ 2006-371 מיום 22 במרץ 2006 מציין את פרסום ההסכם במתכונת של חליפת מכתבים בין ממשלות צרפת וארה"ב במטרה להשלים ולתקן את הסכם וושינגטון מיום 18 בינואר 2001 , נחתם בפריז ביום 21 בפברואר 2006.

צו מס’ 2006-371 מיום 22 במרץ 2006 מציין את פרסום ההסכם במתכונת של חליפת מכתבים בין ממשלות צרפת וארה"ב במטרה להשלים ולתקן את הסכם וושינגטון מיום 18 בינואר 2001 , נחתם בפריז ביום 21 בפברואר 2006.

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר