הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > Divers > אתר מידע

אתר מידע [31/12/2008]

האתר www.civs.gouv.fr הינו אתר המידע של הוועדה לפיצוי קורבנות של גזילות רכוש שנגרמו בגין חקיקה אנטישמית בצרפת בתקופת הכיבוש הגרמני.

מטרת האתר היא להביא לידיעת העותרים את הצעדים אותם יש לנקוט על מנת להגיש ב- CIVS תיק גזל שלהם או של משפחתם. באופן כללי ייעודו של האתר הוא להסביר לציבור הרחב אחד ההיבטים של מדיניות הפיצוי של צרפת.

האתר www.civs.gouv.fr מנוהל על ידי הוועדה לפיצוי קורבנות של גזילות רכוש שנגרמו בגין חקיקה אנטישמית בצרפת בתקופת הכיבוש הגרמני.

1rue de la Manutention
75116 Paris
France

טלפון: 00 85 52 56 1 33 00

עיצוב העריכה, המעקב, התחזוקה הטכנית והעדכון מובטחים על ידי מחלקת הפקת מולטימדיה של לשכת המידע הממשלתית.

האתר פותח תחת Spip 1.9.2.

אירוח האתר בשרת החברה Prosodie.

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר