הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu < חדשות > סטטיסטיקה > מספרי-מפתח – נובמבר 2009

מספרי-מפתח – נובמבר 2009 [13/01/2010]

טיפול בתיקי מקרה מיום כינונה של CIVS עד 31 דצמבר 2009

מספר הטפסים שנרשמו על ידי CIVS 26,470 תיקי מקרה מהם 8,990 עתירות בנקאיות
מספר המלצות שניתנו על ידי CIVS לפיצוי קורבנות גזל כולם נזקים משולבים (חומריים ובנקאיים) 28,910
הנתון מתחלק כלהלן:
- 17,744 מעשי גזל חומרי (ביזת דירות או בתי מלאכה, תכשיטים, עבודות אמנות וכדומה)
- 11,166 מעשי גזל בנקאי (חשבונות בנקאיים מוקפאים)

קבלת קהל ומידע לעותרים בחודש דצמבר 2009 בלבד

קריאות שטופלו במרכזיה של CIVS ובמוקד המידע הטלפוני 238
דפים שנצפו באתר civs.gouv.fr 5,700
בקשות למידע שטופלו באמצעות הדוא"ל דרך האתר 5

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר