הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu < חדשות > סטטיסטיקה > מספרי-מפתח – יוני 2010

מספרי-מפתח – יוני 2010 [13/09/2010]

טיפול בתיקי מקרה מיום כינונה של CIVS עד 31 יולי 2010

מספר הטפסים שנרשמו על ידי CIVS 27,059 תיקי מקרה מהם 9,110 עתירות בנקאיות
מספר המלצות שניתנו על ידי CIVS לפיצוי קורבנות גזל כולם נזקים משולבים (חומריים ובנקאיים) 29,730
הנתון מתחלק כלהלן:
- 18,357 מעשי גזל חומרי (ביזת דירות או בתי מלאכה, תכשיטים, עבודות אמנות וכדומה)
- 11,373 מעשי גזל בנקאי (חשבונות בנקאיים מוקפאים)

קבלת קהל ומידע לעותרים בחודש יולי 2010 בלבד

קריאות שטופלו במרכזיה של CIVS ובמוקד המידע הטלפוני 185
דפים שנצפו באתר civs.gouv.fr 6,036
בקשות למידע שטופלו באמצעות הדוא"ל דרך האתר 8

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר