הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu < חדשות > סטטיסטיקה > מספרי-מפתח – בספטמבר 2010

מספרי-מפתח – בספטמבר 2010 [6/10/2010]

טיפול בתיקי מקרה מיום כינונה של CIVS עד 30 בספטמבר 2010

מספר הטפסים שנרשמו על ידי CIVS 27,164 תיקי מקרה מהם 9,140 עתירות בנקאיות
מספר המלצות שניתנו על ידי CIVS לפיצוי קורבנות גזל כולם נזקים משולבים (חומריים ובנקאיים) 29,847
הנתון מתחלק כלהלן:
- 18,453 מעשי גזל חומרי (ביזת דירות או בתי מלאכה, תכשיטים, עבודות אמנות וכדומה)
- 11,394 מעשי גזל בנקאי (חשבונות בנקאיים מוקפאים)

קבלת קהל ומידע לעותרים בחודש בספטמבר 2010 בלבד

קריאות שטופלו במרכזיה של CIVS ובמוקד המידע הטלפוני 281
דפים שנצפו באתר civs.gouv.fr 5,944
בקשות למידע שטופלו באמצעות הדוא"ל דרך האתר 6

République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר