הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu < שאלות/תשובות > מעשי גזל חומרי / עקרונות > מעשי גזל חומרי / עקרונות


République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר