הוועדה לפיצוי קורבנות של גזלות-רכוששנגרמו בגיןחקיקה אנטישמית בצרפת בתקופתהכבוש הגרמני
> Accueil du site < Hébreu > שאלות/תשובות

שאלות/תשובות

סמכויות וועדת CIVS


פיצויים לאחר המלחמה


מעשי גזל חומרי / עקרונות


פיצוי על מגורים ותכולתם


נדל"ן


נכסי תרבות דניידי ויצירות אמנות


נזקים מקצועיים


מעצרים


פיצויים בנקאיים / הסכם וושינגטון


פוליסות ביטוח


גישה לתיקי מקרה


תוכניות הפיצויים


פיצויים: עותרים וזכאים


הגשת הבקשות


טופס


טיפול בעתירות ולוחות זמנים


חקירת תיק המקרה


ישיבות הוועדה


תשלום הפיצויים


חלקים שמורים


République française - C I V S © 2009 - אתר מידע - אנשי קשר - מפת האתר